De Veluwse Onderwijsgroep zoekt een Coördinator voor de Financiële administratie

De Veluwse Onderwijsgroep, gevestigd in Apeldoorn, zoekt een Coördinator voor de Financiële administratie

21 juni 2021

“Wil je een interview afnemen met Nannet Aarts? Zij zoekt een collega op de financiële afdeling en het lijkt me goed als je haar wat vragen stelt over deze vacature.” Soortgelijke vragen krijg ik vanuit mijn rol bij Finanxe gemiddeld drie keer per week. Ik word er nog altijd enthousiast van. Tegenwoordig zijn het vaak meetings via Teams, maar ‘vroeger’ hoorde daar ook weleens een autoritje van anderhalf uur bij. Vandaag stap ik op de fiets om drie minuten later weer af te stappen. Naast mijn ouderlijk huis tref ik Nannet. In de tuin, op veilige afstand. Helemaal corona proof. Leuk om mijn dorpsgenoot eens wat over haar werk te vragen. Nannet vertelt enthousiast over de vacature voor Coördinator Finance bij de Veluwse Onderwijsgroep waarvoor ze iemand zoekt.”

Wie ben je en wat doe je precies bij de Veluwse Onderwijsgroep?

Nannet Aarts“Ja, wat wil je allemaal van me weten? Ik ben Nannet Aarts, Manager Finance & Control bij de Veluwe Onderwijsgroep sinds 2015. Dat betekent dat ik leiding geef aan de financiële administratie, de financieel adviseurs en de leerlingenadministratie. Dat zijn in totaal tien medewerkers. Verder maak ik in mijn rol onderdeel uit van het Managent Team van het servicebureau, ons eigen bedrijfsbureau waar bijvoorbeeld ook ICT, HRM, PR/Communicatie, Kwaliteit en Huisvesting, Facilitair & Inkoop onderdeel van uitmaken. Samen met 3 collega MT leden en de directeur bedrijfsvoering vormen we het MT. Het totale servicebureau bestaat uit ongeveer zestig medewerkers.

Ik houd me enerzijds bezig met leidinggeven aan de financiële afdeling. Anderzijds ben ik ook de adviseur van het Centrale Management Team en heb ik regelmatig contact met de directeuren van de scholen over bijvoorbeeld de begroting, formatie, dat soort zaken en processen.”

Hoe ziet de financiële afdeling eruit?

“De financiële afdeling bestaat uit de financiële administratie, dat zijn drie medewerkers die echt de financiële administratie voeren. Verder is er één die de contractadministratie voert. Daarnaast zijn er vier financieel adviseurs waarbij er één zich volledig focust op primair onderwijs en de andere drie op voortgezet onderwijs. Van die laatste drie is er één die ook het servicebureau onder haar hoede neemt. Als laatste zijn er nog twee medewerkers die zich met leerlingenadministratie bezighouden, zowel voor voortgezet als primair onderwijs. De mannen delven het onderspit op de afdeling met z’n drieën, de vrouwen zijn dus in de meerderheid met zeven. De gemiddelde leeftijd ligt ergens halverwege de veertig.”

Hoe zou je de cultuur van de Veluwse Onderwijsgroep omschrijven?

“Er heerst een heel betrokken sfeer. Dat geldt voor alle gelederen, zowel bij de scholen als bij ons op het servicebureau. Medewerkers voelen zich verantwoordelijk voor hun portefeuille en dat vertaalt zich naar een bepaald niveau van betrokkenheid. We zijn op dit moment bezig binnen het servicebureau om meer de verbinding te leggen tussen het onderwijs en de ondersteuning. Dat doen we door meer aan de voorkant betrokken te worden bij zaken die binnen het onderwijs spelen. Daarmee voorkomen we dat we aan de achterkant op de rem moeten trappen. Die verandering heeft zeker ook een positieve invloed op de sfeer en cultuur binnen de Veluwse Onderwijsgroep.

Op de financiële afdeling wordt hard gewerkt. Collega’s zijn bereid om elkaar te helpen. Ook hier is de betrokkenheid groot.”

En je bent op zoek naar een nieuwe collega, waar hoop je op?

“Ik hoop op een positieve, kritische collega. Iemand die niet schroomt dingen aan de kaak te stellen: iemand die scherpe vragen stelt en niet bang is zijn of haar mening te geven. Een verbinder met een frisse blik die oog heeft voor relaties. Iemand die zo af en toe de groep even bij elkaar trekt om ideeën met elkaar uit te wisselen bijvoorbeeld, dat zou echt van toegevoegde waarde zijn. En ik hou ervan als iemand sowieso gevraagd, maar zeker ook ongevraagd met zijn of haar visie komt op zaken. En in deze rol is het belangrijk dat we iemand weten te vinden die makkelijk contact legt met anderen. Iemand die bijvoorbeeld contact legt met een school als daar zaken spelen die om uitleg vragen of als we vanuit het servicebureau iets constateren wat overleg behoeft. Dan moet diegene niet bang zijn het gesprek aan te gaan.

Interim Finance Professional bij Veluwse OnderwijsgroepVerder willen we de kwaliteit van de afdeling meer meetbaar gaan maken: wat gaat er goed? Waar zitten de knelpunten? Dat zal een mooie uitdaging voor de nieuwe collega worden. Verder zijn we begonnen de processen meer te harmoniseren. Voorheen bestond het voortgezet onderwijs uit drie stichtingen, sinds de fusie per 1 februari 2021 zijn er verbeterslagen te maken om de processen te standaardiseren en harmoniseren. Ook daar ligt een kans voor de nieuwe collega."

De rol waar een collega voor wordt gezocht wordt op dit moment vervuld door onze Interim Finance collega Arjen Kiers. Onlangs interviewde we hem over deze opdracht. Lees hier het interview waarin hij vertelt over de fusie van vijf stichtingen.... 

Wat mag de nieuwe collega van jou verwachten? Wat voor type manager ben jij?

“Ik ben iemand die uitgaat van vertrouwen, ik geef veel ruimte en vertrouw erop dat daar goed mee wordt omgegaan. Ik bied een luisterend oor op momenten dat dat nodig is. Als je tijdig bij me aan de bel trekt met een probleem ga ik graag samen op zoek naar een oplossing. Ik kan vrij direct zijn, dat wordt over het algemeen als prettig ervaren, maar daar moet je wel tegen kunnen.”

Waarom moet iemand solliciteren op deze functie, wat is zo gaaf aan werken bij de Veluwse Onderwijsgroep?

“Je levert van achter de schermen een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs. Die relatie is er niet één op één, maar door processen effectief in te richten en te zorgen dat je aan wet- en regelgeving voldoet waarborg je dat de geldstromen blijven ontstaan. Door scholen te blijven ontzorgen kunnen zij zich focussen op onderwijs, dat is eigenlijk dé belangrijkste bijdrage die wij leveren aan het onderwijs. En dat vind ik persoonlijk heel mooi."


Marion Kok - Managing Consultant - FinanxeHeb jij zin om aan de slag te gaan als Coördinator bij de Veluwse Onderwijsgroep? 
 
Neem contact op met Marion Kok via 06-53593730 of via

De Veluwse Onderwijsgroep

Logo veluwseonderwijsgroepAls medewerker van de Veluwse Onderwijsgroep ben je onderdeel van een onderwijsnetwerk van 27 scholen en een servicebureau, waar collega's dezelfde passie delen: het beste onderwijs bieden aan onze ruim 13.000 leerlingen. Met scholen voor voortgezet onderwijs en (speciaal) basisonderwijs, unieke onderwijsconcepten, een talentpool en verschillende denominaties (katholiek, openbaar, christelijk), hebben we veel smaken in huis. Onze 27 scholen en het servicebureau hebben elk een eigen identiteit, kracht en uitdagingen waaraan jij als ondersteuner je steentje kan bijdragen. Werken bij de Veluwse Onderwijsgroep betekent profiteren van de voordelen van het werken bij een groot onderwijsbestuur. Denk aan interne mobiliteit en het leren van en met collega's van verschillende scholen in kennisnetwerken of tijdens gezamenlijke bijeenkomsten.