IStock_20429337_XXLARGE

Vacature Financial Controller

Regio:
Groningen
Locatie:
Groningen
Ervaring:
Medior
Opleiding:
HBO/WO
Uren:
36

Functieomschrijving Financial Controller

Voor WIJ Groningen zoeken wij een Financial Controller voor 32-36 uur per week.

De financial controller is een expert op het gebied van financiën. Hij of zij ondersteunt directie en management bij het besturen en beheersen van de organisatie. Met name de financiële aspecten ervan.

De financial controller is onderdeel van het team financiën welke bestaat uit een manager bedrijfsvoering, een assistent controller en een medewerker financiële administratie. De financial controller coördineert de werkzaamheden op de financiële administratie en is eerste aanspreekpunt voor de manager bedrijfsvoering. Het team financiën is onderdeel van de afdeling bedrijfsvoering waaronder tevens business control, facilitair, ICT, informatievoorziening en directiesecretariaat vallen. De afdeling bedrijfsvoering is momenteel in ontwikkeling om zich toekomstbestendig te maken. Dit houdt in dat ook de bijbehorende functies in ontwikkeling zijn.

Als financial controller ben je verantwoordelijk voor een aantal resultaatgebieden:

Advies

 • Adviseert over en zorgt voor een efficiënte inrichting van de financiële administratie en projectadministraties
 • Maakt de vertaalslag van de relevante wet- en regelgeving naar de dagelijkse praktijk, identificeert risico’s, creëert bewustzijn in de organisatie en denkt over de strategie.
 • Bijhouden van ontwikkelingen op financieel en fiscaal gebied.
 • De financial controller is een sparringpartner van het management. Het bedrijfseconomisch geweten van de organisatie.
 • Het functioneren als vraagbaak voor financieel-economische vraagstukken.
 • Aanspreekpunt voor externe accountant


Financieel beheer

 • Verantwoordelijk voor beheer en optimalisatie van de administratieve organisatie en interne controle.
 • Beheert en controleert regelmatig de grootboekadministratie en subadministraties (projecten en deelopdrachten).
 • Stelt kaders en randvoorwaarden op voor de maandafsluiting en bewaakt deze.
 • Integreert en controleert de aansluiting met subadministraties.
 • Opstellen en beheren van auditdossiers t.b.v. in- en externe financiële audits


Financiële controles

 • Voert interne financiële controles uit conform vastgelegde procedures en richtlijnen, bewaakt en stuurt zo nodig bij.


Financiële rapportages

 • Zorgt voor accurate, tijdige en volledige rapportages met financiële informatie, zodat alle interne en externe stakeholders op het juiste moment beschikken over de juiste informatie.
 • Stelt mede verschillenanalyses op tussen de resultaten en de begroting.
 • Stelt de jaarrekening op.
 • Integreert actuele ontwikkelingen op het gebied van wet en regelgeving in bestaande procedures en richtlijnen.
 • Ondersteunt bij het opstellen van de overige producten uit de P&C-cyclus, zoals de begroting en perioderapportages.
 • Stelt liquiditeitsprognoses op en verzorgt het cashmanagement.


Risicobeheersing

 • Brengt mede de risico’s van de organisatie in kaart en formuleert hiervoor de juiste maatregelen.

Functie-eisen

Als financial controller beschik jij over minimaal een afgeronde HBO opleiding (Accountancy of Bedrijfseconomie) en heb je minimaal drie jaar in een soortgelijke functie gewerkt. Daarnaast heb je kennis van AO/IC m.b.t. de financiële administratie.

Volledige zelfstandigheid is vereist op het gebied van voeren van de financiële administratie, bijhouden van actuele ontwikkelingen op gebied van wet- en regelgeving en deze kunnen vertalen naar de processen in de organisatie, creatie van draagvlak en communicatie.

Om de functie goed te kunnen uitvoeren beschik je over onderstaande competenties:

 • Omgevingssensitiviteit

Kent de actuele thema’s die van belang zijn voor het functiegebied en weet deze te vertalen naar de organisatie.

 • Kwaliteitsgericht/nauwkeurig

Hoge kwaliteitsnormen hanteren en streven naar voortdurende verbeteringen en borging van kwaliteit. Onnauwkeurigheden voorkomen.

 • Samenwerkingsgericht

Op effectieve wijze (mee)werken aan een gezamenlijk resultaat, ook wanneer het niet direct een persoonlijk belang dient.

 • Klant- en servicegericht

De wensen en behoeften van de klant onderzoeken en hiernaar handelen, rekening houdend met de kosten en baten voor de eigen organisatie.

 • Integer

Zich houden aan de normen, waarden en omgangsregels die gelden voor de functie en voor de cultuur waarin men werkt; niet vatbaar zijn voor frauduleuze handelingen

 • Voortgangscontrole

De voortgang van processen, taken of activiteiten van medewerkers en de eigen werkzaamheden en verantwoordelijkheden bewaken

 • Aanpassingsvermogen/veranderingsgericht/ontwikkelingsgericht


Zich bij veranderende omstandigheden (omgeving, werkwijzen of mensen) gemakkelijk aanpassen. Inzicht (verwerven in) eigen sterke en zwakke kanten, interesses en ambities en op basis daarvan actie ondernemen. Signaleren van relevante kansen en ontwikkelingen en deze vertalen naar concrete acties richting organisatie.

Bedrijfsprofiel

WIJ Groningen adviseert en ondersteunt mensen in de gemeente Groningen om zelf grip te krijgen en te houden op hun leven. Als het kan met hulp van familie en vrienden en zo dichtbij mogelijk. We stimuleren dat inwoners hun talenten en mogelijkheden benutten en we versterken de sociale samenhang in de wijken.

We verzorgen de indicaties voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet. Onze medewerkers ondersteunen inwoners bij het regie voeren over de zorg en ondersteuning die zij krijgen. Dit noemen we casusregie. Als het nodig is pakken we door.

Onze buurt-, opbouw- en jeugdwerkers werken in de wijken en buurten samen met groepen inwoners, sociale netwerken en met andere organisaties. Zij verbinden inwoners en netwerken met elkaar. Het gaat daarbij om het ondersteunen en stimuleren van initiatieven, vrijwilligerswerk, sport of culturele activiteiten. Om mensen met elkaar in contact te brengen, te bewegen om mee te doen aan activiteiten en met elkaar te zorgen voor een prettige leefomgeving.

Arbeidsvoorwaarden
Het betreft een functie op basis van Werving & Selectie waarbij je rechtstreeks op contract komt bij WIJ Groningen. Het betreft in eerste instantie een jaarcontract.

Wij Groningen heeft ervoor gekozen de werving- en selectieprocedure onder te brengen bij Finanxe.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Mark Naberman, telefoonnummer 06-41215645 of mail m.naberman@finanxe.nl


Deze vacature is reeds vervuld.


Terug naar het vacature overzicht