Dokterszorg Friesland Vacature

Dokterszorg Friesland zoekt een Manager Financiën & Control

20 maart 2024

Controller George Kroes is meer dan twee decennia in dienst bij Dokterszorg Friesland. Van dichtbij zag hij de organisatie een transitie doormaken naar een brede, veelzijdige dienstverlener voor Friese huisartsen. Met zijn vertrek komt er ruimte voor een manager financiën & control. Samen met Martijn van der Werff (RvB) bespreekt hij deze uitdagende functie.

Na een dienstverband van ruim twintig jaar vindt George het tijd om af te zwaaien binnen Dokterszorg Friesland in Heerenveen. “Ik ben hier in 2004 begonnen en heb een flink deel van de groei en transitie van Dokterszorg Friesland meegemaakt,” begint George, “maar begin vorig jaar vond ik het tijd worden voor een opvolger. Iemand die nieuwe inzichten en doorzichten kan maken en zo de verdere vernieuwing inhoud geeft”. De vernieuwing waar George het over heeft, is een herformulering van de strategie en een wijziging in interne structuur. “Dit zijn mooie ontwikkelingen waar ik over mee mocht denken en die voor een opvolger volop ruimte bieden om verder te bouwen.” Martijn is als Raad van Bestuur eindverantwoordelijk voor Dokterszorg Friesland. De nieuwe ontwikkelrichting van de interne structuur en de komst van een nieuwe financieel georiënteerde opvolger bieden een mooie kans om de functie iets anders in te vullen. 

De kern blijft hetzelfde: de financiële huishouding, inclusief bijbehorende processen bewaken en de interne controlling vormgeven. Daarbij ben je een belangrijke adviseur van het MT en de RvB. “Het zijn grote schoenen om te vullen, maar we hebben er vertrouwen in dat een opvolger dat op zijn of haar eigen manier doet”, aldus Martijn.

 

JE MAAKT DEEL UIT VAN DE ALSMAAR VOORTBEWEGENDE HUISARTSENZORG

Ondernemend

Martijn is inmiddels zeven jaar in dienst. Als Raad van Bestuur is hij eindverantwoordelijk voor de strategie, de beleidsvorming en de realisering van het geformuleerde beleid. “Het zorglandschap is door de jaren heen erg veranderd. In de basis ondersteunen wij huisartsen in de avond- en weekenddiensten en organiseren wij chronische zorg en opleidingen voor alle disciplines binnen de huisartspraktijken in Friesland. We geven ook richting in het samenwerken en verbinden met alle betrokken partijen, zoals thuiszorg en gemeentes. Het Integraal Zorgakkoord stimuleert die samenwerking overigens, waar diverse kansen en projecten uit voortkomen. We ondersteunen en faciliteren, maar willen ook vooroplopen en richtingbepalend zijn, bijvoorbeeld op het gebied van digitalisering”, noemt Martijn. “Dokterszorg Friesland staat nu aan het begin van een nieuwe fase,” stipt George aan, “omdat de nieuwe strategie is geformuleerd en straks moet worden uitgebouwd. Ook de manager financiën & control gaat daar een belangrijke rol in spelen.”

Kernpunten van de functie

Zoals eerder genoemd bewaak je in deze functie de financiële huishouding. Je stuurt daarbij een team van vijf personen aan. Met het verder vormgeven van de interne structuur kan dit aantal groeien. Je bent verantwoordelijk voor de interne controle van alle geldstromen. George: “Daarbij moet je denken aan de binnenkomende geldstroom door declareren bij verzekeraars. De stroming en het volume moeten kloppen. Dat geldt ook voor de uitgaande stromen (salarissen, zorgverleners en kosten). Een andere belangrijke taak is het ondersteunen bij het bedrijfseconomisch advies aan de afdelingen binnen Dokterszorg. Je ondersteunt bijvoorbeeld bij het opstellen van businesscases en berekeningen voor grotere projecten die steeds ingewikkelder worden door de samenwerking met andere (zorg)partijen.” Martijn benadrukt dat de organisatie flink in de lift zit. “De eerstelijnszorg is landelijk een speerpunt: onze omzet en kosten zijn de laatste jaren flink gestegen en daarbij zijn wij steeds goed in control gebleven. Het fundament staat en het is mede aan de nieuwe manager om toekomstbestendig te blijven.”

Meebewegen en aanpassen

De diversiteit aan taken geven aan dat dit absoluut geen saaie boekhoud- en controlfunctie is. Geen dag is gelijk. Je bent lid van het MT waardoor je rol binnen de organisatie extra bepalend is. “Eigenlijk ben je het financieel geweten”, benadrukt Martijn.
 

WE ONDERSTEUNEN EN FACILITEREN, MAAR WE WILLEN OOK VOOROPLOPEN EN RICHTINGBEPALEND ZIJN


George knikt: “In het MT ben je op beleidsniveau mede-adviseur. Je analyseert de financiële uitkomsten en ondersteunt leidinggevenden bij financiële analyses, zodat zij daar concreet iets mee kunnen.” Martijn vult hem aan: “Samen met de managers heb je ook de verantwoordingsplicht naar verzekeraars toe, aangezien zij willen weten hoe wij onze financiële middelen besteden.

Het interne management ondersteun je dan weer in het verantwoorden van de begrotingscyclus. Alles bij elkaar heb je te maken met verschillende interne en externe stakeholders. We zijn echt in beweging, wat vraagt om aanpassingsvermogen. Je moet in staat zijn om op teamniveau mee te bewegen en veranderen.”

Gezonde dosis humor

Op de vraag wat verder belangrijke competenties en eigenschappen zijn die bij deze functie passen, verschijnt er een glimlach op het gezicht van Martijn. “Een gezonde dosis humor mag iemand wel meenemen. De droge humor van George gaan we namelijk missen”, zegt Martijn met een knipoog. “En”, gaat hij verder, “het helpt je in deze rol als je jezelf constant afvraagt of alles financieel en administratief gezien goed staat en geborgd is. Daarbij let je op de processen en kijk je mee in de stuurinformatie. Een helikopterview is gewenst.” George is het daarmee eens: “Je moet weten wat er binnen de organisatie speelt. Niet achterover hangen, maar aan de voorkant zichtbaar zijn en het werk als het ware ophalen.”

Stempel drukken

Binnen Dokterszorg Friesland wordt voor de bedrijfsvoering met AFAS Profit gewerkt. Voor een vliegende start is het kennen van AFAS mooi meegenomen, net als kennis van of ervaring met Microsoft BI-Tooling. George: “Daarmee ontwikkelen we ons steeds verder op het gebied van analyses en managementrapportages. Dokterszorg Friesland is in beweging en ook de manager financiën en control kan zelf invulling geven aan de ontwikkeling en nieuwe richting. Die ruimte moet je voelen en pakken. Verder is het een ontzettend leuke organisatie, met een open cultuur. Iedereen is benaderbaar en aanspreekbaar.” Martijn beaamt dat. “Er wordt hard gewerkt, geen afdeling uitgezonderd. We zijn resultaatgedreven en mensgericht. Dat is een mooie combinatie. Je krijgt bij ons écht de ruimte om je stempel te drukken op de nieuwe werkelijkheid van het alsmaar veranderende zorglandschap”, besluit Martijn.

 

Je moet niet achterover hangen, maar aan de voorkant zichtbaar zijn

Ben jij de aangewezen persoon om deze brede financiële managementrol te bekleden binnen deze gerenommeerde Friese organisatie? Klik dan hier om naar de vacature te gaan! Wij komen graag met jou in contact.


 

Interesse? Neem dan contact op!

Leander Kors
06-53865521