Gasunie Pand

Gasunie in transitie. Jan Marten Spanjersberg vertelt...

17 april 2019

Onlangs waren we met onze collega’s van ons Young Talent Program op bezoek bij N.V. Nederlandse Gasunie. Onze reporter sprak met Jan Marten Spanjersberg over de reorganisatie die zij onlangs doormaakten en hun plannen voor de toekomst.

Jan_marten_spanjersbergNEWVertel eens, wie is Jan Marten Spanjersberg?

“Dat ben ik. 35 lentes jong. Op dit moment directeur HR bij Gasunie waar ik leiding geef aan ongeveer honderd mensen. Per 1 juli word ik verantwoordelijk voor de ICT Unit, waar ik ga bekijken hoe we de digitale toekomst van Gasunie kunnen vormgeven. Op deze afdeling werken ongeveer 300 mensen, een mooie uitdaging dus!”

Wat voor organisatie is Gasunie?

“Gasunie is een bedrijf waarin lang veel hetzelfde is geweest. Een organisatie waar mensen werken volgens duidelijke patronen. Mensen die veelal van tradities, zekerheid en stabiliteit houden. Maar de wereld om ons heen verandert momenteel in rap tempo. Neem bijvoorbeeld de aardbevingsproblematiek in Groningen, de ban op fossiele brandstoffen, de energietransitie die eraan komt en het klimaatakkoord; dat doet wat de aard van onze activiteiten en daarmee met onze organisatie en mensen. We moeten sneller veranderen en op andere manieren dingen doen. Dat betekent ook dat onze medewerkers anders naar ons werk moeten kijken; innovatiever en meer buiten de kaders denken. Dat kunnen we met een heleboel van onze bestaande werknemers doen, maar we willen daarvoor ook nieuwe talenten aan boord krijgen.”

Dat betekent ook dat onze medewerkers anders naar ons werk moeten kijken; innovatiever en meer buiten de kaders denken

Er heeft onlangs een reorganisatie plaatsgevonden, kan je daar iets mee over vertellen?

“Dat klopt inderdaad. Enkele jaren geleden hebben we vastgesteld dat het werk op het gebied van traditioneel aardgastransport en daarmee de hoeveelheid onderhoud aan ons netwerk terugliep. Toen hebben we ons de vraag gesteld: hoe kunnen we met die teruggang in werk en tegelijkertijd de ambities op energietransitie gebied omgaan? We hebben vorig jaar besloten om alle collega’s die minimaal tien jaar werkzaam waren voor Gasunie de gelegenheid te geven om gebruik te maken van een vrijwillige vertrekregeling. Daar hebben ze een aantal weken over na kunnen denken en per 1 december vorig jaar konden mensen zich daarvoor aanmelden. We stelden een maximum aantal van 240, 15% van onze workforce, en geloof het of niet, er hebben zich exact 240 collega’s aangemeld voor deze vertrekregeling. Dat betekent dat we significant minder medewerkers hebben: we zitten nu rond de 1350 eigen medewerkers (in Nederland), voorheen hadden we er dus 240 meer. Dat is een behoorlijke verandering en daardoor zijn we anders naar structuren gaan kijken. We verminderen nu het aantal managers en leggen meer verantwoordelijkheid bij collega’s zelf. Dat is fundamenteel anders dan voorheen.”

Wat heeft deze reorganisatie gedaan met de cultuur binnen Gasunie?

“Dat heeft een behoorlijke impact. Je ziet in deze korte periode al meer ondernemerschap ontstaan, mensen die durven opstaan en mensen die andere rollen gaan vervullen: daar waar voorheen voorkwam dat mensen zo’n dertig jaar hetzelfde werk deden, gaan we nu toe naar een model waar frequente job rotation de standaard is. Er zijn meer mensen die op verschillende plekken in binnen- en buitenland voor Gasunie aan de slag gaan. Dat soort veranderingen, daar zijn we blij mee. Ik durf nu zelfs al te zeggen dat de vrijwillige vertrekregeling ons meer heeft opgeleverd dan we van tevoren hadden gedacht. Niet eens zozeer dat er mensen weg zijn gegaan, want dat was natuurlijk ook best even slikken op persoonlijk vlak. Maar er is een heel andere dynamiek ontstaan: dingen die onbespreekbaar waren zijn bespreekbaar geworden, er staan mensen op, er worden mensen ontzettend blij. Ergens is dat heel bijzonder: er zijn 240 collega’s vertrokken en het gaat nog steeds goed.”

Ik begreep dat jullie jong talent willen aantrekken, wat doen jullie daar op dit moment voor?

“Om te zorgen dat we ook nieuwe competenties de organisatie binnenhalen en om een evenwichtige leeftijdopbouw te houden, willen we inderdaad jaarlijks een aantal jonge talenten werven. Daar hebben we een aantal manieren voor bedacht. We zijn bijvoorbeeld bezig met traineeprogramma’s, waarbij we mensen in dienst nemen met een bepaald potentieel. Zij zitten twee jaar lang in een traineetraject en kunnen van daaruit doorgroeien binnen Gasunie. Daarnaast werken we samen met enkele marktpartijen voor de werving van specifieke functies en competenties. Dat gebeurt via ons sourcing team.”

Wat voor mensen werken er op de financiële afdeling bij Gasunie?

“Daar zijn we de afgelopen tijd van 60 finance collega’s teruggegaan naar circa 45 finance collega’s. We hebben ervoor gekozen dit via een centraal organisatiemodel in te richten waarbij de business controllers van alle verschillende units vanuit een centrale poule de medewerkers ondersteunen. Waar we vooral naar hebben gekeken is hoe we vanuit finance toegevoegde waarde kunnen leveren aan Gasunie. Veel minder rapportages, Excel bestanden en analyses en veel meer oog voor hoe we vanuit deze afdeling businessvraagstukken kunnen ondersteunen. Dit doen we door te kijken naar investeringsvoorstellen, de strategische koers van Gasunie, noem het maar op.”

Wat is volgens jou de financial van de toekomst?

“De financial van de toekomst weet steeds minder van finance en gaat steeds meer kijken naar geïntegreerde vraagstukken. Diegene vraagt zich niet alleen af hoe hij of zij een bepaald budget invult, maar gaat veel meer kijken naar het strategische vraagstuk, waarbij geld een van de onderdelen is, en hoe deze voor Gasunie op een relevante en verantwoord manier gekoppeld kan worden. Je zult veel meer financials zien die meer softskills beheersen, die veel meer die brede blik hebben. De populatie zal diverser worden.”

Je zult in de toekomst veel meer financials zien die meer softskills beheersen, die veel meer die brede blik hebben. De populatie zal diverser worden

Aan wat voor eisen voldoet die nieuwe medewerker van Gasunie verder?

“Ondernemerschap is een heel belangrijke, wat we ook heel erg zoeken in nieuwe mensen is passie, beleving en betrokkenheid op vraagstukken. Bijvoorbeeld de vraag die rijst rondom de energietransitie: hoe gaan we naar een waterstofeconomie toe? Daar moet met passie mee worden omgegaan. Niet perse passie waarbij mensen voor een lifetime employment voor Gasunie gaan. Dat zit namelijk wel heel erg in onze cultuur: als je eenmaal binnen bent ga je niet meer naar buiten. We hopen op nieuwe collega’s die dat cultuuraspect helpen veranderen.”

Over Gasunie

Logo GasunieGasunie is een netwerkbedrijf voor energie. In Nederland en Noord-Duitsland beheren en onderhouden ze de infrastructuur voor grootschalig transport en opslag van gas. Nu is dat nog vooral aardgas. Dit zal met de energietransitie steeds verder verschuiven naar groen gas en waterstof. Daarnaast werken ze mee aan de aanleg en het beheer van netwerken voor warmte en CO2. Zij zorgen ervoor dat dit deel van de energievoorziening veilig, ongestoord en zo duurzaam mogelijk gebeurt. Zodat iedereen altijd over energie kan beschikken.